Welkom bij Geurtsen Advisering

Zorg voor huisvesting, huisvesting voor zorg

Over Geurtsen advisering

Geurtsen advisering is een eenmansbedrijf: zelfstandig en onafhankelijk adviseur voor ouderenhuisvesting.
Opdrachtgevers hebben altijd direct te maken met dé adviseur.

Om de dienstverlening en advisering zeker te stellen zijn met derden overeenkomsten gesloten. Deze overeenkomsten voorzien in een soepel verloop van de opdracht. Waar nodig is directe ondersteuning bij de uitvoering op afroep beschikbaar.

Aart Geurtsen heeft meer dan 25 jaar ervaring in het opzetten, ontwikkelen en coördineren van projecten in de ouderenhuisvesting.

Na een studie aan de TU-Delft, die in 1975 afgerond is met een afstudeerproject voor een zorgcentrum opgezet volgens “aanpasbaar” bouwen, zijn vele omvangrijke en verschillende projecten gerealiseerd.

Zelfstandige zorgcentra, verpleegunits, combinatieprojecten van verzorging en verpleging, woon-zorg-complexen: iedere vorm van ouderenhuisvesting wordt bezien vanuit de lokale wensen of regionale behoeften. Want uiteindelijk dient op de vraag het juiste antwoord/aanbod gegeven te worden.

Drie belangrijke stappen worden onderkend:

De strategie
Waar het onderzoeken van de vraag centraal staat.

Het proces
Met welke partijen kan of zal er zoal samengewerkt worden, wat kan er mogelijk gerealiseerd worden en wanneer kunnen plannen ontwikkeld worden, wat mogen deze plannen maximaal kosten.

Het project
Welke deelnemers kunnen er ingeschakeld worden, welke opdrachten zullen gegeven worden.